Vakbarát változat
kezek illusztráció
Alapnyilvántartás

Felvétel

      
Az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartását az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Nyilvántartási Főosztálya vezeti. Azt a személyt, aki Magyarországon az állam által elismert oktatási intézményben szerzett vagy külföldön szerzett és Magyarországon honosított, vagy elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik, az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzését követően alapnyilvántartásba kell venni. Az alapnyilvántartásba vétel tehát hivatalból történik. Az alapnyilvántartás célja a megszerzett szakképesítés közhiteles tanúsítása.Az alapnyilvántartásba vételhez az adatokat az oktatási intézmény a bizonyítvány, illetve az oklevél, a külföldi bizonyítványok és oklevelek által tanúsított egészségügyi szakképesítés elismerésére jogosult hatóság az elismerő határozat kiadását követő 30 napon belül bejelenti az alapnyilvántartást vezető szervnek. A Nyilvántartási Főosztály hivatalból alapnyilvántartásba veszi a fenti intézmények által bejelentett személyeket.Az alapnyilvántartásba vétel tényéről a Hivatal kérelemre hatósági bizonyítványt illetve kivonatot állít ki. A kérelem illetékköteles. A kérelemhez 100 Ft illetékbélyeg csatolása szükséges.

Azok az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek, akik az alapnyilvántartásban nem szerepelnek, felvételüket az egészségügyi szakképesítésükről szóló oklevelet, bizonyítványt kiállító intézmény útján kérhetik, vagy egyedi kérelemmel fordulhatnak a Hivatalhoz, amely kérelemhez mellékelni kell az egészségügyi szakképesítésükről szóló oklevél, bizonyítvány másolatát és a személyazonosító igazolvány másolatát. Ebben az esetben a Hivatal adategyeztetést végez az oklevelet, bizonyítványt kiállító intézménnyel vagy annak esetleges megszűnése esetén a jogutód intézménnyel.

Utolsó frissítés (2012.07.04)
 

Módosítás

      
Módosítás az alapnyilvántartás adataiban

Amennyiben az egészségügyi szakképesítést szerzett személynek megváltozik valamely személyes adata (pl.: a neve, állampolgársága, lakóhelye (tartózkodási helye), a változást az azt követő 30 napon belül be kell jelentenie a Hivatalnak. A bejelentéshez mellékelni kell az adatváltozást igazoló eredeti okiratot, vagy annak hiteles másolatát. Amennyiben a bejelentés személyesen történik, az okiratok másolatának hitelesítését – az eredeti okiratok egyidejű bemutatása esetén – a Hivatal ügyintézője elvégezheti. Az adatváltozás átvezetése esetén a Hivatal az ügyfél kérelmére az alapyilvántartásból kivonatot állít ki (díja 100 Ft, amelyet illetékbélyegben kell leróni). Névváltozást személyazonosító igazolvánnyal kell igazolni, névváltozás esetén az alapnyilvántartási sorszámot perjelzésű sorszámmal kell kiegészíteni. Az orvosok és fogorvosok esetében a névváltozást a Hivatalnak jeleznie kell az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé.

Utolsó frissítés (2010.04.06)
 

Bélyegző

      

A Hivatal az alapnyilvántartásba vételt követően – az orvosi bélyegző elkészítése érdekében – az orvos és fogorvos természetes személyazonosító adatairól, lakó-, illetve tartózkodási helyéről és alapnyilvántartási számáról elektronikus úton értesíti az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat (a továbbiakban: OEP).

Az orvosi bélyegző átvételével, továbbá minden, az orvosi bélyegzőt érintő kérdéssel kapcsolatosan a területileg illetékes Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervénél tájékozódhat.

A Hivatal 2014.10.01. napját követően az alapnyilvántartásba vétel tényéről kizárólag kérelemre állít ki hatósági bizonyítványt illetve kivonatot. A kérelem illetékköteles. A kérelemhez 100 Ft illetékbélyeg csatolása szükséges.

Amennyiben az alapnyilvántartással kapcsolatosan bármilyen kérdés merül fel, az e-mail címen munkatársunk szíves rendelkezésükre áll!

Utolsó frissítés (2014.10.01)
 

Linkek

      
  • Kamarák elérhetősége
  • Belföldi társhatóságok elérhetősége
Utolsó frissítés (2008.10.20)
Tovább...
 
láblécképek
Copyright © 2006 by Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Cím: 1051 Budapest, Zrínyi u. 3., Telefax : 269-3794
Email: ekh.titk@eekh.hu
 
Nyitóoldal Honlaptérkép Keresés Vakbarát változat Nyitóoldal - magyar címer