Köszöntő

Üdvözöljük Központunk Egészségügyi Humánerőforrás Módszertani Aloldalán!

Az Migrációs és Humánerőforrás Módszertani Főosztály új szervezeti egységeként alakult meg az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ 2015. március 1-jei létrejöttét követően. Tevékenységi körünkben kiemelt feladatként jelenik meg az egészségügyi szakképesítések elismerésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, valamint az egészségügyi humánerőforrással kapcsolatban rendelkezésünkre álló adatok széles körű felhasználása, valamint felhasználásának támogatása.

Aloldalunk elsődleges célja, hogy a Főosztály humánerőforrás módszertannal kapcsolatos feladataihoz (azok közül is kiemelten az egységes ágazati hunámerőforrás monitoringrendszerhez, az országos statisztikai adatgyűjtési programhoz, valamint az egészségügyi ágazati adatgyűjtési rendszerhez) kapcsolódóan érthető és használható információkkal szolgáljon valamennyi érdeklődő magánszemély és szervezet számára egyaránt.

Reményeink szerint mostantól egyszerűbben és gyorsabban találják meg honlapunkon – többek között – az egészségügyi humánerőforrás helyzetét bemutató éves beszámolókat, az elismerési statisztikákat, valamint a bér- és létszámstatisztikai statisztikai feldolgozásokat, valamint az egyes adatszolgáltatási felületek fejlesztése révén hatékonyabbá válik az érintett intézményekkel való együttműködés is.

Bízom abban, hogy Ön is megtalálja a keresett információkat, egyúttal arra kérem, hogy feladatellátásunk színvonalának jövőbeni növelése érdekében javaslataival, észrevételeivel segítse munkánkat!

Tisztelettel:

Migrációs és Humánerőforrás Módszertani Főosztály