Gyengénlátóknak

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 114. §-a rendelkezik az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoring rendszerrel (a továbbiakban: HMR) összefüggő feladatokról. Az Eütv. 114. §-ának végrehajtási rendeleteként lépett hatályba 2009. november 18. napján az egységes egészségügyi humánerőforrás-monitoring rendszer működésének részletes szabályairól szóló 36/2009. (XI.3.) EüM. rendelet. Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 2. §-ának (7) bekezdése értelmében a Kormány a HMR-t működtető egészségügyi államigazgatási szervként az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt jelölte ki.

2011. november 8. napján jelent meg a TÁMOP 6.2.1-11/1 „Társadalmi Megújulás Operatív Program” című konstrukció „Egészségügyi humánerőforrás monitoring” című kiemelt komponensének tervezési felhívása és útmutatója. Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) – a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézettel (a továbbiakban: GYEMSZI) konzorciumi együttműködésben – 2012. február 15. napján pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, és annak támogató döntése alapján 2012. július 06. napján került sor a támogatási szerződés megkötésére. A projekt megvalósítása 2012. június 1. napján már kezdetét vette.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, mindösszesen 500 millió forintból. A projekt lezárásának időpontja 2015. március 31.

A projekt szakmai megvalósítója az EEKH. A szakmai megvalósítás keretében a projekt célja egy olyan egészségügyi humánerőforrás monitoring rendszer (HMR) és kapcsolódó adattárház létrehozása, amely képes a kormányzat, illetve az ágazat humánerőforrással kapcsolatos döntéseinek valid adatokkal történő megalapozására, az ágazati HR-stratégia támogatására, továbbá lehetővé teszi az ágazati humánerőforrás jellemzők, trendek nyomon követését, az ezzel kapcsolatos intézkedések előzetes, számszaki modellezését, hatásvizsgálatát.

Az EEKH az adattárház létrehozása mellett egy olyan webes felületet is ki kíván alakítani, mely alkalmas lesz arra, hogy az ágazati képzésekről, álláslehetőségekről, tendenciákról az egyes szereplők informálódhassanak és információkat cserélhessenek, ezzel is segítve az ágazaton belül egyfajta szolgáltató szemlélet meghonosodását az egészségügyi dolgozók által is elérhető felhasználóbarát felületek kialakításával.

A projekt megvalósítása során kidolgozandó az egészségügyi dolgozók számára egy életpályamodell koncepció javaslat is, melynek egyik célja, hogy segítse az egészségügyi dolgozóknak a pályán maradását és sikeres szakmai előmenetelét.

A projektben a GYEMSZI látja el a projektmenedzsmenti és pénzügyi vezetői feladatokat, valamint felel a szakdolgozók szabadon választható elméleti továbbképzési, valamint gyakorlati pontjainak nyilvántartására szolgáló rendszerek megvalósításáért is.

A projekttel kapcsolatban felmerülő kérdéseket kérjük a hmr címre szíveskedjék megküldeni.

dr. Szűcs Krisztina
projekt szakmai vezető
Surguta András
projektmenedzser
dr. Paphalmi Rita
elnök-EEKH

Validálás

Közérdekű adatok

Nyomtatványok

Orvosi állások